Biếm Họa

Sự cố bất khả kháng - Vũ khí tối thượng của các nhà mạng

07/07/2020 14:00

Tốc độ Internet luôn chập chờn nhưng các nhà mạng luôn vịn vào lý do "Sự cố bất khả kháng" để không phải bồi thường. Nhiều ý kiến người dân, chuyên gia cho rằng nguyên lý chất lượng không đảm bảo, nhà cung cấp phải đổi trả, giảm giá, thậm chí đền bù.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất