Biếm Họa

Style gì tầm này nữa, tóc dài tới nách rồi

22/06/2021 08:30

Cả tháng chưa cắt tóc, tầm này đành "nhắm mắt đưa kéo" thôi chứ chẳng cần style gì nữa.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất