JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhờ cấu tạo đặc biệt ở tay, chân nên quan tham và thằn lằn có khả năng leo trèo trên bề mặt trơn nhẵn