JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sinh viên tự hào đưa Việt Nam lên top thế giới

Là một sinh viên nghèo nhưng tôi vẫn cố gắng góp phần đưa Việt Nam lên top thế giới... trong lãnh vực tiêu thụ mì gói