Biếm Họa

Siêu bác sĩ underground

10/01/2021 07:30

Vấn nạn bác sĩ thẩm mỹ "underground" hoạt động chui tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Có những người bị tai biến và biến chứng hành hạ suốt đời vì làm đẹp ở các cơ sở chui này.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất