Biếm Họa

Shipper băn khoăn mỗi khi dắt xe ra đường

10/09/2021 14:50

Shipper là cầu nối quan trọng giữa người bán và người mua, đặc biệt là trong thời giãn cách xã hội. Nhưng "người vận chuyển" có nhiều băn khoăn mỗi khi dắt xe ra đường...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất