Biếm Họa

Sắp hết năm 2020, COVID vẫn không buông tha Trái đất

05/12/2020 08:55

Hy vọng 2021 sẽ là một pháo đài với những chiến binh vaccine tinh nhuệ bảo vệ trái đất trước đám COVID khát máu.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất