Biếm Họa

Sao hoãn liên hoan phim Cannes, tôi có phim hay nè!

23/03/2020 16:01

Vì con corona quậy quá dữ, Liên hoan phim Cannes dự kiến sẽ phải dời vào cuối tháng 6.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất