JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tình hình thế này thì về nhà ăn mì gói cho lành.