Biếm Họa

Sản phẩm iPhone 11 bên ngoài và bên trong Apple store

20/09/2019 12:02

Trước ngày mở bán các sản phẩm Apple 2019, có hàng trăm người Việt xếp hàng thâu đêm tại Apple store Singapore. Thời gian xếp hàng chờ có thể lên tới 24 tiếng, và món lợi thu được do chênh lệch giá là khoảng 200 SGD (3,4 triệu đồng).

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất