Biếm Họa

Sách giáo khoa bán kèm - Học sinh không dùng tới

22/10/2020 10:30

Có phụ huynh phản ánh: Rất nhiều sách bài tập mà các trường tiểu học bán kèm SGK, học sinh cũng không dùng tới.

Việc "bán kèm" này vừa gây tốn kém cho phụ huynh vừa làm quá tải chiếc cặp sách học sinh tiểu học.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất