Biếm Họa

Ra đường ngày nay: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

14/04/2021 07:30

Một khi đã ngồi lên xe ra đường là ta đã chấp nhận lao vào hiểm nguy. Các cụ ngày xưa nói "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" hình như là muốn ngụ ý về giao thông ngày nay chăng?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất