Biếm Họa

Quyết tâm cho Covid nếm mùi thất bại lần thứ tư

Hải Nam 27/05/2021 16:00

Đợt dịch thứ tư là lần tập kích mạnh nhất của giặc Covid, từ thành trì chống dịch là các bệnh viện đến những nơi hiểm yếu như khu công nghiệp đều đã bị tấn công.

Mọi nguồn lực, biện pháp đều đã được huy động để chặn bước tiến của con virus phiền toái này. Với sự quyết tâm, hành động nhanh và quyết liệt, hy vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát trong thời gian sớm nhất.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất