Biếm Họa

Quyền nghỉ ngơi đối đầu quyền hò hét

04/03/2021 10:30

Có tí men trong người mà không được hò hét thì chịu sao nổi? Phải tôn trọng bợm nhậu chúng tôi chớ!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất