JavaScript is off. Please enable to view full site.

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đấu với... bằng cấp

Dù nắm giữ kỷ lục Guinness và danh hiệu NSƯT, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vẫn không thắng nổi cửa ải bằng cấp