Biếm Họa

Quan chức cũng muốn chung thuyền với giang hồ hổ báo

13/04/2020 14:10

Với hành vi hống hách chống đối cán bộ kiểm soát quân sự tại chốt kiểm dịch, một phó chủ tịch HĐND huyện tại Bình Phước đã khiến dân giang hồ phải nể mặt. Có khi dân anh chị còn kém mấy phần so với vị quan chức này.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất