Biếm Họa

Quán ăn sẵn sàng phục vụ tại chỗ

Cận 24/10/2021 10:40

Sở Công thương đề xuất cho hàng quán ở TP.HCM được phục vụ tại chỗ trong thời gian tới. Các hàng quán đã sẵn sàng chưa?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất