Biếm Họa

Quả bóng 'nghỉ học' không ai dám sút

29/02/2020 09:25

Mặc dù chỉ cách khung thành corona vài mét nhưng không cơ quan nào dám sút quả bóng này.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất