Biếm Họa

Phòng trọ mùa này ai hiểu thấu!

02/07/2021 17:50

Từ doanh nghiệp lớn đến người buôn bán nhỏ đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi Cô Vít. Thế nên, người lao động trong "kẹt" lại càng khó tranh khỏi khó khăn mùa này.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất