Biếm Họa

Phần mềm nào không sợ virus?

27/03/2020 14:35

Thông thường, bất cứ phần mềm máy tính nào cũng sợ virus. Thế nhưng giờ đây, các phần mềm hội họp online lại đang sống khỏe nhờ... virus corona, do nhu cầu học và làm việc từ xa tăng đột biến.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất