JavaScript is off. Please enable to view full site.

Pee to go: Dành cho những người thích tè bậy trong thang máy

Không biết do thận yếu hay thiếu văn hóa, gần đây xuất hiện một số cá thể người có sở thích tè bậy trong thang máy chung cư. Có lẽ ban quản lý chung cư nên trang bị sẵn bịch nilon cho họ mang "hậu quả" về nhà...