Biếm Họa

Ông mặt trời bị sốt 65 độ C?

24/06/2020 09:30

Chẳng biết có phải ông Mặt Trời bị sốt hay không mà nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội lên tới 65 độ C (đo tại mặt đường).

 Đã là Mặt Trời mà còn sốt nữa thì đúng là thảm họa cho bà Trái Đất.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất