Biếm Họa

Ông học có 6 năm còn bọn tôi gia truyền 7 đời rồi đó!

LAP + LEO 15/04/2021 05:20

Từ “Thần dược”, “Thần y” tới những hướng dẫn sai lạc về sức khỏe, thực dưỡng và mê tín… là chủ đề chính trên Tuổi Trẻ Cười phát hành sáng nay 15-4-2021.

Những hướng dẫn sai lạc về sức khỏe ngày nay loan truyền thoải mái trên mạng xã hội, dẫn dắt sự ngây thơ của người dùng, gây ra hiểm họa khôn lường...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất