Biếm Họa

Ông già Noel và mùa giao quà kiểu bình thường mới

Hải Nam 24/12/2020 13:05

Có lẽ ông già Noel sẽ hoàn thành công việc trễ hơn mọi năm, do một số "thủ tục" sẽ làm mất thêm chút thời gian. Nhưng không sao, an toàn là trên hết.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất