Biếm Họa

Ông đồ già năm 'Tân Xỉu'

10/02/2021 10:05

Ông đồ vẫn ngồi đấy / Qua đường không ai hay / Lá vàng rơi trên giấy / Ngoài trời mưa bụi baỵ...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất