Biếm Họa

Ông đẹp hơn bà sau những ngày tự cách ly

03/04/2020 06:35

Không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông không còn tụ tập nhậu nhẹt, còn bà thì ăn uống suốt ngày...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất