Biếm Họa

Ông chồng khóc thét với thực đơn ngày 'hậu Tết'

20/02/2021 15:45

Bởi trước Tết bà vợ "no bụng đói con mắt" nên giờ ông chồng đành cam chịu "đổ vỏ"

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất