Biếm Họa

Ở đâu nước ngọt mắc nhất?

29/02/2020 18:08

XIn thưa là tại miền Tây, ngay lúc này. Một phần do thời tiết và biến đổi khí hậu, một phần do "Thượng điền tích thuỷ, hạ điền khan" mà bà con ĐBSCL phải đi xa mua nước ngọt với mức giá không thể tưởng tượng nổi, có nơi đến 150.000-200.000 đồng/m3.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất