JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nữ đại úy náo loạn Tân Sơn Nhất bị xem xét giáng cấp

Nữ đại úy náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất vừa bị khai trừ Đảng và đang xem xét giáng hai cấp từ đại uý xuống trung uý...