Biếm Họa

Nổi tiếng khắp nước vì đập bàn ra oai giữa mùa dịch

13/04/2020 13:15

Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, Bình Phước đã có hành vi chống đối, đập bàn quát tháo khi bị kiểm tra COVID-19, với lý lẽ rất "cùn": "Tôi đã kiểm tra ở nhà rồi", “Tại sao xe khác không bị kiểm tra?”... Bình Phước lập tức đình chỉ công tác với ông này và hiện đang xem xét việc xử lý hình sự.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất