Biếm Họa

Nỗi niềm của những cái lon

04/02/2020 16:15

Hàng loạt ông lớn sản xuất bia và nước giải khát đã bị truy thu vài trăm tỷ tiền thuế, mặc dù trước đó họ luôn miệng than lỗ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất