Biếm Họa

Nỗi lo của chủ quán nhậu

27/10/2021 09:45

Ông chủ quán vui mừng vì có thể sắp được mở bán lại, tuy nhiên bà vợ lại vẽ ra một viễn cảnh không mấy sáng sủa...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất