Biếm Họa

Nối giáo cho giặc Cô-vy trên bãi biển

03/04/2020 08:30

Việc tập trung đông người tại nơi công cộng như trên bãi biển là một hành động nối giáo cho corona.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất