Biếm Họa

Nói đi cũng phải nói lại: Tại sao cứ ngập hoài!?

02/10/2020 11:15

Hệ thống thoát nước tuy chưa hiệu quả như kỳ vọng, nhưng ở hướng ngược lại, mỗi người cùng hành xử có trách nhiệm thì mùa mưa sẽ bớt "ướt át" hơn bây giờ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất