Biếm Họa

Nở rộ app phòng chống dịch

17/08/2021 17:50

Hiện có đến gần chục ứng dụng để khai báo y tế, đi lại với các cơ quan chức năng. Đó là chưa kể một số doanh nghiệp, tổ chức lại có app khai báo riêng cho phạm vi nội bộ.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, việc có quá nhiều hệ thống, ứng dụng tham gia việc khai báo y tế và kiểm soát thông tin đi lại của người dân hiện nay là không cần thiết và không nên. Cần thống nhất sử dụng ứng dụng duy nhất và liên thông dữ liệu, thay vì tạo ra nhiều app như hiện nay.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất