JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ninja Lead trong ngày không khí ô nhiễm nhất thế giới

Liệu chị em ninja Lead phiên bản nâng cấp với mặt nạ phòng độc, bình oxy... có chống chọi nổi những ngày "mù sương" tại TP.HCM và Hà Nội?