Biếm Họa

Niềm vui đội yếu V.League là nỗi buồn đội mạnh giải hạng nhất!

14/05/2020 15:05

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, VFF và VPF đã thay đổi thể thức thi đấu của V.League. Theo đó mùa giải 2020 sẽ chỉ còn 1 đội tại V.League phải xuống hạng, đồng nghĩa với việc giải hạng nhất mùa tới chỉ có 1 suất lên hạng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất