Biếm Họa

Niềm hy vọng Tân Sửu xung trận

Hải Nam 04/01/2021 12:50

Tí chuột bầm dập sau hiệp đầu, được rút ra nghỉ. Với "lối chơi" đầy sức mạnh của mình, hy vọng Tân Sửu vào thay sẽ mang tới một "hiệp đấu" khởi sắc.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất