JavaScript is off. Please enable to view full site.

Những con số trời ơi đất hỡi năm Kỷ Hợi

3 triệu, 200 ngàn rồi 42 tỉ, những con số này có ý nghĩa gì trong năm qua?