Biếm Họa

Những bản kế hoạch làm trong 30 giây!

04/01/2021 09:30

Năm Covid 2020 khiến mọi hoạch định từ cá nhân cho tới doanh nghiệp đều bị gác lại. Thế nên, 2021 sẽ là thời gian cho mọi người "phục thù" những gì lũ corona đã cướp mất.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất