Biếm Họa

'Nhóm nhạc' 3R bức xúc vì không được ai nhớ tới

24/11/2020 18:30

Chuyện phân loại rác xem ra vẫn là vấn đề nan giải.

Bên cạnh năng lực của các đơn vị  thu gom rác còn hạn chế, thì ý thức phân loại rác từ nguồn cũng chưa nhiều người thực hiện được.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất