Biếm Họa

Nhậu cuối năm: Hội tụ hay đoàn tụ

Tiên & Anh Trọc Comics 14/01/2021 05:30

"Uống cho cố mới vui" là phương châm nhậu nhẹt dịp tất niên hàng năm. Nhậu kiểu này rất dễ dẫn đến đoàn tụ với ông bà...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất