Biếm Họa

Nhắm mắt liệu có giúp tránh được xô xát từ 'nhìn đểu'?

21/11/2020 08:30

Cũng được, nhưng vẫn có rủi ro. Lỡ mở mắt sớm quá, đối phương chưa đi khỏi... Và chỉ cần như vậy là đủ để cấu thành một lý do.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất