Biếm Họa

Người tốt sẽ luôn được nhận được điều tử tế

02/03/2021 10:50

Người làm điều tốt sẽ luôn nhận được điều tử tế, như tác giả bức tranh này, họa sĩ Hùng Dingo đã nói "Cứ tốt đi, ông trời công bằng lắm!"

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất