Biếm Họa

'Người tối cổ' và cây ATM

04/08/2021 14:25

Thực ra đây không phải là người tối cổ mà chính là tôi sau cả tháng giãn cách. Tuy vậy tôi cũng chẳng để ý đến ngoại hình, quan trọng là cây ATM kia nhận xét gì về tôi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất