Biếm Họa

Người sống gấp thường bấm kèn khi chờ đèn đỏ

23/01/2021 14:00

Bởi quan niệm của họ cho rằng cuộc sống này quá dài, cần phải sống gấp, càng nhanh kết thúc cuộc sống càng tốt...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất