Biếm Họa

Người cho thuê nhà năm Cô Vít khóc ròng

23/06/2021 18:00

Năm Cô Vít thứ hai, nhiều nhà mặt tiền phải đóng cửa vì không có khách thuê, những căn hộ cho thuê tiếp tục bỏ trống do người ở trọ phần lớn đã về quê.

Thế nhưng chủ mặt bằng, chủ nhà cho thuê vẫn phải nộp thuế theo quy định mới.

Theo thông tư 40 được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-8 tới, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tổng doanh thu danh nghĩa tính theo 12 tháng để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu đạt 100 triệu đồng/năm.Nên dù cả năm chỉ cho thuê được 1 tháng với số tiền hơn 8,3 triệu đồng, chủ nhà vẫn phải nộp thuế do tổng doanh thu danh nghĩa đạt 100 triệu đồng. Trong khi theo quy định hiện hành thì cá nhân kinh doanh sẽ không phải nộp thuế nếu thu nhập cả năm dưới 100 triệu đồng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất