Biếm Họa

Ngồi im, các tình yêu sẽ tới

15/04/2021 05:10

Nhiều lúc ta cố gắng tỏ tình dạo khắp nơi cũng chẳng mang lại kết quả gì. Trong khi chỉ cần ngồi im một chỗ thì các tình yêu lại tự tìm tới.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất