Biếm Họa

Ngồi chồm hổm: Nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục

Lời: Lee so kim - Tranh: Lem 01/11/2019 18:10

Thì ra thói quen ngồi chồm hổm là đây...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất