Biếm Họa

Ngọc Hoàng nổi giận vì thiên đình có... cá độ

Hải Nam 27/01/2021 15:30

Không hiểu táo nào chơi trội, mang cả cá độ lên thiên đình, Thiên Lôi thì cà lăm. Báo hại anh Hoàng được phen giận... hụt.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất